좋아서하는밴드(a good band)-좋아요/Good(No Narration)

Posted by SoJu JMCT TOWN
2017.06.24 22:37 2017/KPOP

[가사/듣기/연속/재생]

좋아서하는밴드의 이유 있는 시간여행. 다시, [0집] 돌아보면 모든 날이 좋았다. [좋아요]
 정규 1집 이전의 노래들을 다시 편곡하고 녹음해서 발표하는 좋아서하는밴드의 '0집' 프로젝트. 이번 달에는 2곡의 노래를 소개합니다. 이 프로젝트가 과거로 떠나는 시간 여행이라고는 하지만 이번엔 더 긴 시간을 되돌아갈 예정입니다. 풋풋하기만 했던 우리 첫사랑의 순간으로 말이죠. 앞서 이번에 발표될 13곡의 '0집' 수록곡들이 두 남녀의 스토리를 따라 간다고 말씀 드렸었죠. 이번 싱글에 담긴 두 노래는 주인공들이 서로에게 처음으로 호감을 느꼈던 그 순간, 바로 초등학생 시절의 이야기입니다. 그 의도를 살리기 위해 멤버가 아닌 어린아이의 목소리를 보컬로 쓰기도 했답니다. 이 두 노래가 여러분들을 서툴지만 소중했던 사랑의 순간으로 데려다 주기를 바랍니다.
아래 글은 노래를 쓴 두 멤버가 직접 전하는 곡 소개입니다.
좋아요 (작사•작곡 손 현)
어린 시절 첫사랑을 기억하시나요? 그 땐 좋아한다는 말 한마디 하는 게 왜 그렇게도 힘들었을까요? 함께 있는 것 만으로 가슴이 뛰고, 바라보는 것 만으로도 꿈결같이 설레던 그 때 그 시절. 마법 같았던 첫사랑의 추억. 그 속으로 여러분을 초대합니다.

 좋아서하는밴드는 “이 두 곡은 연말에 발표할 ‘0집’의 이야기를 이끌어가는 주인공의 어린 시절을 그리는 마치 타임머신 같은 곡”이라며 “남녀 주인공이 서로에게 처음으로 호감을 느꼈던 그 순간, 초등학생 시절의 이야기라는 상황을 살리기 위해 어린아이의 목소리를 보컬로 쓰기도 했다”고 설명했다. 그러면서 “매달 발표되는 싱글을 통해 나중에 이어지는 이야기를 상상하시는 것도 좋아밴의 노래를 즐기는 하나의 재미가 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

[Credits]
01. 좋아요 (No Narration)
작사/작곡: 손현  편곡: 이병훈  보컬: 안복진, 김가영   코러스: 손현, 조준호, 안복진, 온기호, 남예지, 장리듬, 박은옥, 노민아, 김재서
드럼: 이철희  E.B: 김성수   E.G: 박준하   퍼커션/우쿨렐레: 조준호   E.P/A.G: 이병훈   글로켄슈필: 안복진

좋아서하는밴드 이름이 너무나 좋아서 각인되어 버렸던 아름다운 인디밴드입니다.  갠적으로 이런 밴드들이 많아졌으면 좋겠다는 생각입니다. ㅎㅎ

좋아서 좋은 그런 곡 들어볼까요 음악감상은 언제나 유튜브채널 jmct town에서 하는거 아시죠~~^^

[Romanization/Romanized/Lyrics]

geu-dae-ga neo-mu jo-a-yo

saeng-gang-man hae-do jo-a-yo

nae-ga wae I-reo-neun-ji na-do jal mol-la-yo

geu-nyang geu-dae-wa ham-kke in-neun geot ma-neu-ro

on se-sang-i da nae geot ga-ta-yo

 

geu-dae-ga neo-mu jo-a-yo

saeng-gang-man hae-do jo-a-yo

nae-ga wae I-reo-neun-ji na-do jal mol-la-yo

ma-chi na-sa-ra-do ha-na ppa-jin sa-ram-cheo-reom

ma-nyang ut-go-man in-ne-yo

 

eon-je-bu-teon-ga nae il-gi-jang-e

geu sa-ram yae-gi-man ga-deuk chat-go

so-sim-han na-neun go-baek-do mo-ta-go

I-reo-ke no-rae-man bu-reu-ji-man

 

geu-dae-ga neo-mu jo-a-yo

saeng-gang-man hae-do jo-a-yo

nae-ga wae I-reo-neun-ji na-do jal mol-la-yo

geu-nyang geu-dae-wa ham-kke in-neun geot ma-neu-ro

on se-sang-i da nae geot gat-jyo

 

geu-dae-ui ye-ppeun so-neul jap-go geo-reul ttae-myeon

na-neun ga-seu-mi kong-dak-geo-ryeo-yo

sim-jang-i go-jang nan geot-cheo-reom

geu-dae-ui ye-ppeun nu-neul ba-ra bol ttae-myeon

na-neun geu-dae-ro eo-reo-beo-ri-jyo

ma-beo-be ppa-jin sa-ram-cheo-reom

 

geu-dae-ga neo-mu jo-a-yo

saeng-gang-man hae-do jo-a-yo

nae-ga wae I-reo-neun-ji na-do jal mol-la-yo

geu-nyang geu-dae-wa ham-kke in-neun geot ma-neu-ro

on se-sang-i da nae geot ga-ta-yo

 

geu-dae-ga neo-mu jo-a-yo

saeng-gang-man hae-do jo-a-yo

nae-ga wae I-reo-neun-ji na-do jal mol-la-yo

ma-chi na-sa-ra-do ha-na ppa-jin sa-ram-cheo-reom

ma-nyang ut-go-man in-ne-yo

 

ma-nyang ut-go-man in-ne-yo

 

[GooGle English]

I love you so much

I can just think about it.

I do not know why I'm doing this.

Just being with you

The whole world seems to be mine

 

I love you so much

I can just think about it.

I do not know why I'm doing this.

Like a missing screw

You just laugh.

 

When is it in my diary

He just filled up the story.

My timid I can not confess

I only sing this song

 

I love you so much

I can just think about it.

I do not know why I'm doing this.

Just being with you

The whole world seems to be mine.

 

When you walk with your pretty hands

I am heartbroken.

As if the heart had broken

When you look at your pretty eyes

I will freeze as it is.

Like a man in a spell

 

I love you so much

I can just think about it.

I do not know why I'm doing this.

Just being with you

The whole world seems to be mine

 

I love you so much

I can just think about it.

I do not know why I'm doing this.

Like a missing screw

You just laugh.

 

You just laugh.

 

[GooGle Vietnamese language]

Tôi thích bạn rất nhiều

Tôi thích suy nghĩ

Tôi không biết tại sao tôi yireoneunji

Chỉ là một mình tôi sẽ được với bạn

Cả thế giới là tôi đoán

 

Tôi thích bạn rất nhiều

Tôi thích suy nghĩ

Tôi không biết tại sao tôi yireoneunji

Ngay cả những người như ốc vít như một thiếu

Chỉ cần cười như một itneyo

 

Khi buteonga trong cuốn nhật ký của tôi.

Chỉ toàn đá anh nói

Tôi không phải là ngay cả một lời thú nhận nhút nhát

Vì vậy, chỉ hát duy nhất bài hát

 

Tôi thích bạn rất nhiều

Tôi thích suy nghĩ

Tôi không biết tại sao tôi yireoneunji

Chỉ là một mình tôi sẽ được với bạn

Nó giống như toàn bộ thế giới là của tôi

 

Khi tôi đi bộ nắm tay cô gái xinh đẹp

Tôi ngọ nguậy tim kongdak của tôi

Như tôi trái tim tan vỡ

Khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của Chúa

Tôi nghĩa là đóng băng beorijyo

Giống như một người đàn ông rơi vào sự kỳ diệu

 

Tôi thích bạn rất nhiều

Tôi thích suy nghĩ

Tôi không biết tại sao tôi yireoneunji

Chỉ là một mình tôi sẽ được với bạn

Cả thế giới là tôi đoán

 

Tôi thích bạn rất nhiều

Tôi thích suy nghĩ

Tôi không biết tại sao tôi yireoneunji

Ngay cả những người như ốc vít như một thiếu

Chỉ cần cười như một itneyo

 

Chỉ cần cười như một itneyo

 

[GooGle Japanese language, 日本語]

大好きです

えただけでも

なぜこれがこってらない

ただ一緒にいるだけで

全世界がすべてののようです

 

大好きです

えただけでも

なぜこれがこってらない

まるでネジもけたのように

ひたすらってばかりいますね

 

いつからか日記

そのだけいっぱいけっ

小心私告白もできず

このようにだけぶが

 

大好きです

えただけでも

なぜこれがこってらない

ただ一緒にいるだけで

全世界がすべてののようでしょう

 

なたきれいなをつないでくときは

がワクワクバク

心臓故障したかのように

のきれいなめるときは

はそのまま凍結しまうん

魔法ったのように

 

大好きです

えただけでも

なぜこれがこってらない

ただ一緒にいるだけで

全世界がすべてののようです

 

大好きです

えただけでも

なぜこれがこってらない

まるでネジもけたのように

ひたすらってばかりいますね

 

ひたすらってばかりいますね

이 댓글을 비밀 댓글로