투엘슨 (2lson)- Nothing (Feat 폴킴, 김건)

Posted by SoJu JMCT TOWN
2017.07.02 23:13 ~2016/KPOP

[가사/듣기/연속/재생]

2016년 '2LSON' 의 첫 시작을 알리는 싱글앨범 "Nothing" 은 헤어진 후의 떠나간 사람을 그리워하는 마음을 노래하고 있다. 이번 싱글은 듣기 편한 멜로디에 좀 더 집중했고 어쿠스틱 기타의 넓은 포지션으로 따뜻하고 시원한 느낌이 들게 했다. 함께 참여한 보컬 '폴 킴'은 위대한 탄생 출신으로 “커피 한 잔 할래요?” “Ex" 등 투엘슨과 같이 앨범 작업을 하였고, 또 다른 보컬 '김 건'은 SNS에서 “The Lady" 커버 영상을 통해 인연을 맺게 되어 앨범 작업에 참여하게 되었다. ”Nothing"에서 두 보컬의 듀엣을 통해 서로 다른 매력의 보이스로 듣는 이로 하여금 떠나간 연인에 대한 그리움을 담백하게 표현하였다.

Nothing (Feat. 폴킴, 김건) 작사 투엘슨(2lson) 작곡 투엘슨(2lson) 편곡 투엘슨(2lson)

투엘슨의 2016년 곡인데 아직도 많이들 사랑받고 있는 좋은곡입니다. 떠나간 연인을 그리워하는 그런곡이고요 노래를 들어보면 아시겠지만 평소 투엘슨 노래보다는 약간 힘을빼고 물흐르듯이 부른곡이라고 생각됩니다. 그래서 인지 더욱더 명곡이 된게 아닌가 하네요 그럼 감상해 보실까요 감상은 유튜브채널 JMCT TOWN 에서 하는거 아시죠~^^

[Romanization/Romanized/Lyrics]

tto o-neul-ba-mi ga-myeon

da gwaen-cha-na-jil-geo-ya

tto o-neu-ri ji-na-myeon

da I-jeul su I-sseo

 

jam-deul-go si-peo

neol mol-lat-deon nal cheo-reom

nan ji-u-go si-peo

ni gi-eo-geul o-neul bam mo-du

 

nan mo-reu-ge-sseo ni-ga wae nam-neun-ji

da ji-wot-da-go saeng-ga-kae-sseo

gwaen-chan-ta-go mi-deo-sseon-neun-de

nan a-jik-do him-deun-ga-bwa

 

ni-ga eom-neun se-sang-eun I-jen Nothing

do-ra-ga-go si-peo

neo eom-neun geu-nal geu-ttae-ro

si-ga-ni hae-gyeol-hae-jul su it-da-myeon

da ji-wo-jul-geo-ya

hon-ja-seo-do a-peu-ji-an-ke

nal wi-hae

 

mo-reu-neun cheo-kae-do neon eo-neu-sae

geu-ja-ri nae mam-so-ge

neol mu-si-ha-ryeo-hae-do

nae nun a-pe bo-yeo

 

jo-at-deon chu-eok

na-do mol-lae ut-go

geu he-eo-jin gi-eok

geu nal i hu mae-il bam ul-go

 

wae ji-wo-do ji-wo-ji-ji an-neun-ji

mo-reu-ge-sseo ni-ga mwon-ji

gwaen-chan-ta-go mi-deo-sseon-neun-de

nan a-jik-do him-deun-ga-bwa

 

ni-ga eom-neun se-sang-eun I-jen Nothing

do-ra-ga-go si-peo

neo eom-neun geu-nal geu-ttae-ro

si-ga-ni hae-gyeol-hae-jul su it-da-myeon

da ji-wo-jul-geo-ya

hon-ja-seo-do a-peu-ji-an-ke

 

ni-ga tteo-na-ga-deon nal

jap-ji-mo-taet-deon nae-ga

mae-il bam nal cha-ja-wa

hu-hoe-han-da-go mal-hae

jam-deul-ji mo-ta-neun I-yu-ga

neo-ran-geol da-si je-ja-ri-in-geol

 

ni-ga eom-neun se-sang-eun I-jen Nothing

do-ra-ga-go si-peo

ham-kke-han geu-nal geu-ttae-ro

si-gan-eul doe-dol-lil-su it-da-myeon nae-ge

da-si do-ra-wa-jwo

nu-neul tteu-myeon mo-du kku-mi-gil ba-rae

 

[GooGle English]

And if you go tonight

Everything's gonna be okay.

And after today

I can forget everything.

 

I want to sleep.

Like the day you did not know

I want to erase it.

Remember your memory tonight

 

I do not know why you stay

I thought I erased it.

I believed it was okay.

I still have a hard time.

 

The world without you now. Nothing

I want to go back.

On that day without you

If time can solve it

It'll erase everything.

Do not get sick on your own.

For me

 

Even if you pretend you do not know,

On the spot

Even if I try to ignore you

It's in front of me

 

Good memories

I laughed secretly.

Remember that split

I cry every night after that day

 

Why do not you erase it?

I do not know what you are.

I believed it was okay.

I still have a hard time.

 

The world without you now. Nothing

I want to go back.

On that day without you

If time can solve it

It'll erase everything.

Do not get sick on your own.

 

The day you left

I did not catch

Come to me every night.

Tell me you regret it.

I can not sleep.

It's you again.

 

The world without you now. Nothing

I want to go back.

On that day together

If you can turn back time,

Come back again.

I want everyone to dream when I open my eyes

 

[GooGle Vietnamese language]

Cũng đi tối nay

Nó sẽ là

Cũng sau ngày hôm nay

Có thể nào quên

 

Tôi muốn rơi vào giấc ngủ

Giống như tôi không biết tôi

Tôi muốn xóa

Ghi tất cả các bạn tối nay.

 

Tôi không biết lý do tại sao bạn rời

Tôi nghĩ rằng nó bị xóa

Được rồi eotneunde tin

Tôi vẫn tiếp tục khó khăn

 

Đó không phải là thế giới hiện nay. không

Tôi muốn đi

Bạn không để sau đó ngày

Nếu bạn có thời gian bạn có thể giải quyết

Tôi sẽ Cung cấp cho bạn mọi thứ xóa

Ill làm điều đó một mình

Đối với tôi

 

Thậm chí nếu bạn giả vờ bạn không biết bất ngờ

Một nơi trong trái tim tôi

Ngay cả khi tôi đã cố làm ngơ

Hiện tại trước mắt tôi,

 

kỷ niệm đẹp

Tôi thầm cười

Hãy nhớ rằng đã phá vỡ

Sau ngày hôm đó tôi khóc mỗi đêm.

 

Tại sao nó không xóa Clearing

Tôi không biết những gì bạn đang

Được rồi eotneunde tin

Tôi vẫn tiếp tục khó khăn

 

Đó không phải là thế giới hiện nay. không

Tôi muốn đi

Bạn không để sau đó ngày

Nếu bạn có thời gian bạn có thể giải quyết

Tôi sẽ Cung cấp cho bạn mọi thứ xóa

Ill làm điều đó một mình

 

Để lại cho tôi trên con đường của mình

Tôi đã có một tạp chí

Mỗi đêm đến ngày

Nói với tôi rằng hối hận

Nó không thể ngủ Lý do

Bạn rangeol ingeol trở lại vào vị trí

 

Đó không phải là thế giới hiện nay. không

Tôi muốn đi

Sau đó, để hamkkehan ngày

Nếu bạn có thể quay ngược thời gian cho tôi

trở lại

Thức dậy tất cả hy vọng sẽ đánh bại các giấc mơ

 

[GooGle Japanese language, 日本語]

また今夜

多大丈夫になるだろう

また今日ぎると

すべてれることができており

 

りたい

板知らなかったのように

したい

記憶今夜すべて

 

らないおがなぜるか

多消しとえていた

大丈夫だとじていたのに

はまだしいみたい

 

がいない世界Nothing

りたい

のいないその

時間解決してくれることができている場合

多消してあげるよ

一人でもくないように

のために

 

らないふりをしてもはいつのにか

その座私

板無視しようとしても

せて

 

かった

こっそりって

そのれた記憶

その毎晩泣いて

 

なぜしてもえないこと

からないおであるかを

大丈夫だとじていたのに

はまだしいみたい

 

がいない世界Nothing

りたい

のいないその

時間解決してくれることができている場合

多消してあげるよ

一人でもくないように

 

った

雑誌なかった

毎晩日訪ねてきて

後悔するとって

れない理由

あなたというものを位置なの

 

がいない世界Nothing

りたい

一緒にしたそのその

時間すことができれば

っててくれ

けばすべてのすたい

이 댓글을 비밀 댓글로