김연우,문종민-내가너의곁에잠시살았다는걸/I lived by your side for a while.

Posted by SoJu JMCT TOWN
2017.06.27 12:18 2017/KPOP

[가사/듣기/연속/재생]

부활과 판듀 후보 3인이 함께한 <Lonely Night>은 판듀 후보 3인의 하모니와 부활 5대 보컬 박완규의 시원한 가창력이 잘 어우러져 원곡과는 색다른 에너지를 선보이는 곡이다. 김연우의 <이별택시>는 가수 김연우와 그의 제자로 잘 알려진 SG워너비의 멤버 이석훈의 훈훈한 두 보이스가 만든 환상적인 콜라보로 원곡을 새롭게 재해석하였다.
김연우의 <내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸>은 이별한 후에도 상대방을 위하는 서정적인 가사와 가수 김연우 그리고 판듀 문종민의 애절한 목소리가 만나 심금을 울리는 곡으로 재탄생 되었다.

음악감독-권태은 / 건반-이화, 조은화 / 기타-임선호, 허석 / 드럼-강수호 / 베이스-서영도 / 퍼커션-김현준

6월 18일 방송된 SBS '일요일이 좋다-판타스틱 듀오2'에서는 발라드의 신, '갓연우' 김연우와 전설의 록 그룹 부활이 맞대결 펼치는 명승부가 펼쳐졌다.
레전드의 대결인 만큼 무대 세팅도 색달랐다. 김연우는 부산 편의점 오빠 문종민과 함께 히트곡 '내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸'을 불렀다. 포장마차처럼 세팅된 무대에서 두 사람은 진심을 가득 담아 노래를 불렀다. 특히 노래 시작 전, 아직 취직을 하지 못하고 편의점 아르바이트 중이라는 문종민을 향해 김연우는 "저 역시 얼굴 없는 가수처럼 살았다. 사랑받기 시작한 지 6년밖에 안 됐다"며 "현실이 어렵기는 해도 꿈을 이루는 날이 꼭 올 것"이라고 격려를 잊지 않았다.
승리는 김연우와 부산 편의점 알바 문종민에게로 돌아갔다. 하지만 승패를 떠나 각자의 사연을 갖고 열창한 도전자, 그들을 진심으로 격려한 김연우와 부활의 진정성이 더욱 빛났다

가창력의 신 연우느님과 호흡을 맞출정도로 실력이 출중한 문종민 님 간간히 언더 활동을 하시는것 같지만 아직까지는  빛을 발하지 못하고 있습니다. 그렇지만 연우느님이 말한것처럼 미래가 밝은 아티스트라고 생각됩니다 언제인가 연우느님과 호흡을 맞추던 그때를 회상하며 정상에 서있을 종민님이 기대됩니다. 그럼 감상하러 가실까요

감상은 유튜브채널 jmct town 에서 하는거 아시죠~~^^

[Romanization/Romanized/Lyrics]

ji-un jul a-ra-sseo

neo-ui gi-eok-deu-reul

chin-gu-deul ham-kke mo-yeo

su-re chwi-han bam

ne saeng-ga-ge nan him-deul-gon hae

 

geu-reon-chae sa-ra-sseo

neul hon-ja-yeot-ja-na

han-ttae-neun neol gu-won-i-ra mi-deo-sseo-sseo

meo-reo-ji-gi jeo-nen

 

geu-geon-man gi-eo-kae jul su it-gen-ni

nae-ga neo-ui gyeo-te jam-si sa-rat-da-neun geol

ga-kkeum neol geo-ri-e-seo bol-kka bwa

cho-ra-han nal geo-u-re bi-chwo dan-jang-ha-gon hae

 

a-peu-jin an-ni

ma-ni geok-jeong-dwae haeng-bo-ka-get-ji-man

neo-reul wi-hae gi-do-hal-ge

gi-eo-kae da-reun sa-ram man-na-do

nae-ga neo-ui gyeo-te jam-si sa-rat-da-neun geol

 

u-seul su I-sseo-sseo

neol bo-go I-sseul ttaen

jo-geu-man an-sik-cheo-ga doe-eo-ju-eot-ji

meo-reo-ji-gi jeo-ne

 

geu-geon-man gi-eo-kae jul su it-gen-ni

nae-ga neo-ui gyeo-te jam-si sa-rat-da-neun geol

ga-kkeum neol geo-ri-e-seo bol-kka bwa

cho-ra-han nal geo-u-re bi-chwo dan-jang-ha-gon hae

 

a-peu-jin an-ni

ma-ni geok-jeong-dwae haeng-bo-ka-get-ji-man

neo-reul wi-hae gi-do-hal-ge

gi-eo-kae da-reun sa-ram man-na-do

nae-ga neo-ui gyeo-te jam-si sa-rat-da-neun geol

 

a-peu-jin an-ni

a-peu-jin an-ni

ma-ni geok-jeong-dwae haeng-bo-ka-get-ji-man

neo-reul wi-hae gi-do-hal-ge

gi-eo-kae da-reun sa-ram man-na-do

nae-ga neo-ui gyeo-te

jam-si sa-rat

jam-si sa-rat

jam-si sa-rat-da-neun geol

 

[GooGle English]

I thought you erased it.

Your memories

Friends come together

A drunk night

I think it's hard for you.

 

I lived like that.

You were always alone.

I once believed you were saved.

Before we go away

 

Could you just remember that

I lived by your side for a while.

Sometimes I wanna see you on the street.

I used to shine in a mirror on a shabby day.

 

I'm not hurt

I'm very worried about you.

I'll pray for you.

Remember, even if you meet someone else

I lived by your side for a while.

 

I could laugh.

When I'm watching you

It was a small haven.

Before it goes away

 

Could you just remember that

I lived by your side for a while.

Sometimes I wanna see you on the street.

I used to shine in a mirror on a shabby day.

 

I'm not hurt

I'm very worried about you.

I'll pray for you.

Remember, even if you meet someone else

I lived by your side for a while.

 

I'm not hurt

I'm not hurt

I'm very worried about you.

I'll pray for you.

Remember, even if you meet someone else

I am by your side

Lived a while

Lived a while

I lived for a while.

 

[GooGle Vietnamese language]

Tôi biết rằng việc xóa

Bộ nhớ của bạn

bạn bè với nhau

Taken vào ban đêm trên rượu

Bạn có nghĩ rằng tôi gon cứng

 

Sau đó, tôi sống mà không

Đó là một bao giờ đơn độc.

Một khi bạn đã tin rằng đó là chín won

Cho đến khi bạn thoát khỏi

 

bạn có thể nhớ nó chỉ có thể cung cấp cho

Rằng tôi sống trong một thời gian bởi thy

Tôi có nên đôi khi nhìn vào đường phố

GM sẽ hạ tôi để tỏa sáng trên gương

 

Không ahpeujin

Mặc dù rất nhiều hạnh phúc lo lắng

Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.

Ghi mannado khác

Rằng tôi sống trong một thời gian bởi thy

 

Tôi đã có thể cười

Khi bạn đang xem

Ngồi xổm là một tuần ẩn náu chút

trước khi đi

 

bạn có thể nhớ nó chỉ có thể cung cấp cho

Rằng tôi sống trong một thời gian bởi thy

Tôi có nên đôi khi nhìn vào đường phố

GM sẽ hạ tôi để tỏa sáng trên gương

 

Không ahpeujin

Mặc dù rất nhiều hạnh phúc lo lắng

Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.

Ghi mannado khác

Rằng tôi sống trong một thời gian bởi thy

 

Không ahpeujin

Không ahpeujin

Mặc dù rất nhiều hạnh phúc lo lắng

Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.

Ghi mannado khác

Tôi ở bên em

ngắn ngủi

ngắn ngủi

Họ đang sống ngắn

 

[GooGle Japanese language, 日本語]

削除知っていた

あなたの記憶

友人まって

った

あなたのえに大変ゴンして

 

そんなままきてきた

いつも一人でだったんじゃないの

かつて君救いだとじた

には

 

それだけえてえる

はあなたのそばにしばらくんでいたということ

たまに板通りでみようか

みすぼらしい日鏡して改装されたし

 

くないの

心配になっせだろう

あなたのためにるよ

えてであっても

はあなたのそばにしばらくんでいたということ

 

うことができた

ている

さな避難所になってくれた

 

それだけえてえる

はあなたのそばにしばらくんでいたということ

たまに板通りでみようか

みすぼらしい日鏡して改装されたし

 

くないの

心配になっせだろう

あなたのためにるよ

えてであっても

はあなたのそばにしばらくんでいたということ

 

くないの

くないの

心配になっせだろう

あなたのためにるよ

えてであっても

はあなたのそばに

しばらくんでいた

しばらくんでいた

しばらくんでいたということ

이 댓글을 비밀 댓글로